logo

1.
Yeryüzünde hoşa gitmeyen şeyler, haksız olaylar vardır. Sanat eserlerinin de zevk vermesi beklendiğine
göre, bu hoşa gitmeyen şeyleri atması ve yalnızca güzeli, hoş olanı seçmesi doğru olur. Şairlerin, yazarların bahsettikleri nehirler, kırlar, mis kokulu çiçekler dünyada bulamayacağımız kadar güzeldir. “Tabiatın
dünyası pirinçtendir, sanatçınınki altından.” diyor bir Rönesans yazarı.

Bu parçada “Tabiatın dünyası pirinçtendir, şairlerinki altından.” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sanatçının, doğayı eserlerinde estetik bir bakış- la yeniden şekillendirdiği
Soru Açıklaması
2.
O sanatçının hamurunda vardı başkalarına benzememek.Şiirlerinde öylesine marjinal imgeler kullanır ki okuyucu şaşırıp kalır. Her zaman farklı bir tat, muhteşem bir gizem, sizi uzak diyarlar alıp götüren bir hava yakalarsınız.

Bu parçadaki renkli yazılmış sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Eserlerini özgün bir biçemle oluşturma
Soru Açıklaması
3.
Kitaplarıyla okuyanda düşünce filizlerinin dallanıp budaklanmasına katkıda bulunan dünyaca ünlü Brezilyalı Yazar Paulo Coelho, bu kitabıyla da bize farklı bir dünya sunuyor.

Bu cümlede renkli yazılmış sözle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
Doğru Cevap: "D" Yeni düşüncelerin oluşmasını sağlama
Soru Açıklaması
4.
Günlük hayatın yoğunluğu, karmaşası, gelgitleri içinde işimize veya ilişkilerimize odaklanır, içimize
bakmayı ve ruhumuzu keşfetmeyi unuturuz. Psikoterapist Dr. Susana McMahon’ın kitabı, kendi keşif
yolculuğuna çıkanlara rehber olmayı amaçlıyor. Daha önce birçok kitabı Türkçeye çevrilen McMohan, Doğu ve Batı dinlerinin bilgeliklerini, büyük filozofların düşüncelerini ve kendi hastalarıyla klinik deneyimlerini kullanarak kişisel dönüşüm için bir yol haritası çiziyor.

Bu parçada geçen “kendi keşif yolculuğuna çıkanlara” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kendini tanımak ve anlamak
Soru Açıklaması
5.
Yunus gelmiş geçmiş en büyük şairlerimizden biridir. Böyle bir ayrım lazımdır çünkü Yunus 600 yıl evvelinden bugüne açılan kapıdır. Onunla ancak Nesimi, Necati, Nefî, Baki, Nedim gibi eski şiirin sıkı nizamı velügatı içinde gerçekten bir çığır açabilen şairler boy ölçüşebilir.

Bu parçadaki renkli yazılan sözle Yunus hakkında anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Güncelliğini hâlâ koruma
Soru Açıklaması
6.
Yeni basılmış kitaplar yaşanmışlık duygusundan yoksundur. Mutlaka bir emek ürünüdür ama başka kitap ve düşüncelere “kaynaklık” ve “tanıklık” edecek kadar yaşlı değildir henüz.

Bu parçadaki renkli yazılan sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hayatı tanıtacak birikime sahip olmama
Soru Açıklaması
7.
Taşrada, o topraklarda doğanlar, anıların gölgesinde yaşadıkları için bir başka taşra kentine uyum sağlamakta güçlük çekmezler. Görev gereği taşraya gönderilen bir kent insanı ise orada yabancılıktan kolay kolay kurtulamaz. Kimi zaman da kitapların aydınlığında iç dünyası zenginleşen yöre insanına taşradar gelir. Öte yandan büyük kentin uğultusundan usanan insan da taşranın yalnızlığına sığınmak isteyebilir.

Bu parçada geçen “kitapların aydınlığında iç dünyası zenginleşmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kitap okumanın yaşamı algılayışı geliştirmesi
Soru Açıklaması
8.
Viyana, nüfusu bir buçuk milyon olmasına rağmen bir dünya metropolü olarak kabul edilebilir. Tarihin akışı içinde bu güzel şehir, daima çeşitli milletlerin erime potası olagelmiştir. Gerçek Viyanalı, Slav olduğu kadar Macar, İtalyan, Alman, Yahudi hatta Türk kanı taşır çünkü Osmanlı Devleti’yle yapılan savaşlarda esir alınanlar genellikle Katolikliğe geçmiş ve bir Avusturyalı gibi yaşamaya başlamışlardır.

Bu parçadaki altı çizili sözle Viyana ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Farklı ulusların bir arada yaşadığı
Soru Açıklaması
9.
Devrinin zihniyetini çözümleyerek bunu çağını aşan bir üslupla anlatmak, kalıcılığı yakalayan ustaların zaman makinesidir.
Bu cümledeki çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çağları aşmada bir araç olma
Soru Açıklaması
10.
Eleştirinin tarih içindeki önemini küçümseyemeyiz.Eleştiri olmasaydı herhalde uygarlık bugünkü düzeyine ulaşamazdı. Çağdaş uygarlığın bu düzeye gelmesinde eleştirinin motor rolü oynadığını söyleyebiliriz.

Bu cümledeki çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Uygarlığın gelişmesinde itici güç olma
Soru Açıklaması
logo

11.
(I) Çağımız kişilerinin düşüncelerini, duygularını,sanat eserlerini, sanat görüşlerini anlayamamak gerçekten üzülecek bir şeydir. (II) Çok yeni bir yeni güzellik doğuyor. (III) Yarın belki her yanı saracak.
(IV) Ama beni kavramıyor o gerçekten. (V) Demek ki benim nabzım çağımın nabzı ile birlikte vurmuyor.(VI) Ben çağımdan uzak yaşıyorum, çağımın dileklerini sezemiyorum. (VII) Buna üzülmemek kendimizi beğenmekten, hayal gücümüzün eksikliğinden gelmez mi?

Bu parçadaki altı çizili sözün anlamı, numaralı sözcüklerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" VI
Soru Açıklaması
12.
O, her şeyden önce yazı dilini kitabilikten kurtarmıştır, dahası onları birleştirmiştir. Böylece okura daha yakın, daha anlaşılır bir yazı oluşturmuştur.

Bu cümledeki altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Yazı dilini konuşma diline yaklaştırma
Soru Açıklaması
13.
Yaygın bir inanış şiirin çevrilemez olduğu yönünde olsa da şairlerimiz, çevirdikleri şiirleri âdeta Türkçede
baştan yaratarak bu sorunun üstesinden gelmişlerdir.

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dilin bütün olanaklarını kullanarak şiiri yeniden yazma
Soru Açıklaması
14.
Kitabı okurken zaman zaman düşüncelere dalıyor ve Harry’nin yaşadığı sıkıntılara kendi iç dünyanızda rastlayabiliyorsunuz. Hepimizin görmekten, bilmekten, duymaktan rahatsız olduğu şeyler oluyor genellikle bunlar. Ama varlığını bir noktadan sonra reddedemeyeceğimiz şeyler…

Bu cümledeki çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Anlatılanlarla yaşananları özdeşleştirebilme
Soru Açıklaması
15.
Zeybekler, Anadolu’nun müzikal olarak en zengin “yerel” müzikleri arasında. Ancak bu muhteşem zenginlik, değişen sosyal ve kültürel şartlar, popüler müziklerin yoğun baskısı, otantik icracılarının giderek azalması ve Anadolu’daki bütün müzikleri folklora indirgeyip “Türk halk müziği” adıyla toptan ele alan ve aslını ıskalayan bir teoriyle açıklamaya çalışan akademisyenlerin yetersizliği gibi sebeplerle her geçen gün biraz daha kaybolmaya yüz tutuyor.

Bu parçada geçen “ele alan” ve “ıskalayan”sözleriyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" değerlendiren - gözden kaçıran
Soru Açıklaması
16.
Edebiyatın kıyısı çok kapsamlı ve gelgitlidir. Durmadan biçim değiştirmekle bulutun bulut, kumun kum olmaktan çıkmaması gibi edebiyat da sürekli değişimler içinde varlığını hep sürdürür.

Bu parçadaki altı çizili sözle edebiyatla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sınırlarının değişken olması
Soru Açıklaması
17.
Şayet mutluluğun peşindeysen bir şey kesindir: Onu yakalayamayacaksın. Mutluluk her zaman bir yan
üründür. ----.

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse altı çizili sözün açıklaması yapılmış olur?
Doğru Cevap: "A" Ona ulaşma çabasının bir sonucu değildir
Soru Açıklaması
18.
Standart bir hayatı benimseyip kaderle bir kez olsun düello yapmaya kalkışmamış olanlar bu hayatı boşuna
yaşamışlardır.

Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Risk almaktan korkma
Soru Açıklaması
19.
(I) İstanbul öyle bir şehir ki kazıdıkça çıkıyor. (II) Bu,yazılarıma da yansıyor. (III) İstanbul’un büyüsüne rağmen Mardin’i, Güneydoğu’yu görmek istiyorum.(IV) Çünkü Türkiye’yi her yönüyle tanımayı düşünüyorum. (V) İstanbul’un da sadece gördüğüm kadar olmadığını biliyorum. (VI) Yazılarımda her yöreye yer vermek istiyorum.

Bu parçadaki altı çizili sözün anlamı numaralı cümlelerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" V
Soru Açıklaması
20.
Tarih boyunca şiirin başkentliğini yapan İstanbul,bugün Anadolu şehirlerinin çok gerisinde. Anadolu’da şiir günleri her yıl zenginleşerek artıyor. İstanbul’un ise kendi adıyla anılan bir şiir günü bile yok.

Bu parçadaki altı çizili sözle İstanbul hakkında anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şiir etkinliklerinin yoğun olduğu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.