logo

1.
I.Başarı

II.Akıl

III.Tevekkül

IV.İrade

İnsan, davranışlarından sorumlu tutulabilmesi için bunlardan hangilerine öncelikle sahip olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
2.
I.Evrende bütün cisimler birbirini çeker. Cismin kütlesi ne kadar büyük olursa çekimin kuvveti de o derece fazladır. Cisimler arasındaki uzaklık arttıkça çekim kuvveti de azalır.
II.Bireyler kendi davranışlarını düzelttiklerinde bu durum topluma da yansır. Toplumların refah ve huzuru, kişilerin davranış biçimleriyle yakından ilişkilidir.
III.Canlılar enerji ihtiyaçlarını beslenme yoluyla sağlar. Beslenme ihtiyacını karşılayan pek çok ürün toprakta yetişir. Bitkiler büyüyüp, gelişip, ürün vererek diğer canlıların yaşa- mını devam ettirmesine katkı sağlar.

Numaralanmış cümlelerde örnekleri verilen yasalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" I. FİZİKSEL II.TOPLUMSAL III.BİYOLOJİK
Soru Açıklaması
3.
•“Göğü yükseltti ve dengeyi O koydu.”(Rahmân suresi, 7. ayet)

•“Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada miktar ve ölçüsü belirli olan şeyleri bitirdik.”
(Hicr suresi, 19. ayet)

•“Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.” (Rahmân suresi, 5. ayet)

Bu ayetlerde vurgulanan ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Evren bir ölçü ve düzene göre yaratılmıştır.
Soru Açıklaması
4.
“Bunlara kendilerinden öncekilerin, Nûh, Âd ve Semûd toplumlarının, İbrahim’in kavminin, Medyen halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık delillerle Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi, asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi.”

(Tevbe suresi, 70. ayet)

Bu ayet aşağıdakilerden hangisi için örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal yasalar
Soru Açıklaması
5.
“... O her şeyi yaratmış ve yarattığı şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.”
(Furkân suresi, 2. ayet)

Aşağıdaki sözlerden hangisi bu ayet ile çelişmektedir?
Doğru Cevap: "C" İnsan, sonuçların nereye varacağı hakkında bir tahmini olmayan sebeplerin ürünüdür. Kökeni, gelişmesi, umutları gibi insanla ilgili her şey atomların tesadüfen bir araya gelmesinin sonucudur.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği, İslam’ın “emek ve rızık” anlayışına ters düşer?
Doğru Cevap: "D" MİNE: Çalış çabala nereye kadar, gelecektir rızkın ayağına kadar.
Soru Açıklaması
7.
Bir aile, televizyonda savaştan ve kıtlıktan dolayı aç kalan çocuklarla ilgili belgeseli izlerken minik kızları, elindeki yiyeceğini ekrana doğru uzatıp çocuklara vermek ister. Bunu başaramayınca da çaresizlik içinde ve üzüntüyle ailesine bakar.

Bu olaydan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Paylaşma duygusu insanın doğasında vardır.
Soru Açıklaması
8.
KADER : - Bir amaca ulaşmak için gerekli tüm tedbirleri aldıktan sonra Allah`a güvenip sonucu O`ndan beklemektir.
-İnsan hayatının sona ereceği zaman sınırıdır.
-Kişinin aklı ile en az iki seçenekten birini tercih etme gücüdür.

Bu açıklamalarda kaderle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Kaza
Soru Açıklaması
9.
Halil, ülkesinin karanlık güçler tarafından işgal edilmek üzere olduğunu anladığında bunu engellemek için bir şeyler yapması gerektiğini düşündü. Çünkü adaletin olmadığı topluluklar yok olmaya, zulme rıza gösteren halklar rezil olmaya mahkûmdu. Bu yüzden vatanını korumak için elinden geleni yapmaya karar verdi. Duasını edip, ailesi ile helalleşip Allah’a sığınarak evden ayrıldı.

Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek bir durum yoktur?
Doğru Cevap: "A" Rızık
Soru Açıklaması
10.
•Trafik kurallarına dikkat eden bir kimsenin yola çıkarken Allah’a sığınması
•Dürüst ve çalışkan bir esnafın maddi durumu kötüleşince Allah’a güvenerek isyan etmemesi
•Gerekli tüm hazırlıkları yapan bir öğrencinin sınav öncesi başarı için dua etmesi

Bu durumların tamamı aşağıdaki kavramların hangisine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Tevekkül
Soru Açıklaması
logo

11.
Adamın biri bir meyve bahçesine girer. Bahçe sahibi onu görür ve ona kızar. Bunun üzerine adam bahçe sahibine şöyle der: “Allah’ın kulu, Allah’ın bahçesinde, O’nun bağışladığı
yiyecekleri yiyor. Ne var bunda?” Bahçe sahibi de ona bir ders vermek ister ve onu bir ağaca bağlar. Adam itiraz edip kızarken bahçe sahibi, “Allah’ın kulu, başka bir kulunu, Allah’ın ipiyle, Allah’ın ağacına bağlıyor. Ne var bunda?” diye karşılık verir.

Bu hikâyede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İnsan, irade ve sorumluluk sahibi olduğunu bilmelidir.
Soru Açıklaması
12.
Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.”
(Ankebût suresi, 57. ayet)

Aşağıdaki dizelerden hangisi bu ayetle ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "D" Hak, şerleri hayreyler Zannetme ki gayreyler Arif onu seyreyler Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler
Soru Açıklaması
13.
Bir zamanlar talihi ile meşhur bir balıkçı varmış. Balığın çok az tutulduğu kıyılarda bile ne zaman balığa çıksa boş dönmez, sepetler dolusu balık getirirmiş. Bu yüzden şansı da dillere destan olmuş. Hatta halk arasında birinin ne kadar şanslı olduğunu anlatmak için bu adam örnek verilirmiş. Günün birinde balıkçı ölmüş. Cenaze için gelenler adamın
evinde balık ve su ile ilgili zengin bir kütüphane olduğunu görüp hayret etmişler.

Bu hikâyede vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsan yalnızca çalışmasının karşılığını alır.
Soru Açıklaması
14.
Sosyal medya üzerinde düzenlenen "Şehit Ailelerine Yardım" kampanyası için pek çok insan verilen banka hesap numaralarına bağışta bulunulmuştur.Küçük desteklerle başlayan bu kampanyaya zamanla büyük bağışlar da yapılmıştır.Tüm bu iyi niyetli insanlar arasındaki ortak nokta, yardım alanın incinmemesi için kimliklerini gizlenmeleri olmuştur.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu haber ile ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "B" “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin, eğer siz yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin.”(Bakara suresi, 172. ayet)
Soru Açıklaması
15.
(I) Yüce Allah insanı akıl ve irade sahibi ola- rak yaratmıştır. (II) İnsan, iradesiyle dilediği her şeyi değiştirebilir. (III) İnsandan istenen Allah’ın kendisine verdiği yetenekleri amacına uygun olarak kullanmasıdır. (IV) Aksi takdirde yaptığı her şeyin bir bedeli ve sonucu olacağını unutmamalıdır.

Bu metinde insan iradesi ve kader ilişkisi bakımından numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi Ayet’el- Kürsi’nin anlamı içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" “... Biz onları sana, doğru olarak anlatıyo- ruz. Şüphesiz sen, gönderilen resullerden- sin.”
Soru Açıklaması
17.
Hz. Peygamber bir seferden döndüğünde Medine halkı onu karşılamaya gelmişti. Tokalaştığı bir adamın elinin nasırlı olduğunu fark etti. Ona ne iş yapmakta olduğunu sordu. Adam, “Hurma işiyle uğraşıyor, toprağı kazıyordum; sizin geldiğinizi duyunca karşılamaya geldim ya Resulallah.” dedi. Bunun üzerine Allah Resulü adamın ellerini havaya kaldırdı ve “Bu ellere hiçbir zaman cehennem ateşi değmeyecektir.” dedi.

Bu metinde Hz. Peygamber’in övdüğü davranış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rızık için emek ve gayret sarf etmek
Soru Açıklaması
18.
Neşe, Kur’an-ı Kerim’de “ ...Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak! Bir bozukluk görebiliyor musun?” (Mülk suresi, 3. ayet) ayetini okuyunca “Ama insanlar hormonlu yiyecekler yüzünden kanser oluyor. Hayvanların nesli tükendiği için tabiatta dengesizlik oluşuyor. Güneş’in zararlı ışınları cilt hastalıklarına sebebiyet veriyor.” diye düşündü. Fakat daha sonra - - - - ayetini okuyunca zihnindeki bu tür sorular cevabını buldu.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" “İnsanların bizzat işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu...” (Rûm suresi, 41. ayet)
Soru Açıklaması
19.
“Evladım! Kaderden yine kaderle kaçılır. Hastalık mı geldi tedavi olursun, başarısızlık mı çalışırsın, cahillik mi okursun. Elimden bir şey gelmez demekle Müslüman oturup kalamaz!” diye cevap verdi babaannesi Merve’ye.

Buna göre Merve, babaannesine aşağıdaki sorulardan hangisini yöneltmiş olamaz?
Doğru Cevap: "B" İnsan, davranışlarından niçin sorumludur?
Soru Açıklaması
20.
Bir adam, ansızın yıkılan evinin karşısına geçmiş; bir yandan ağlıyor, diğer yandan “Ah evim! Çökmeden önce haber verseydin de tedbir alsaydım!” diye sızlanıyormuş. Yıkılan evden bir ses, “Be adam! Sana çatlayan duvarlarım, dökülen sıvalarımla haber göndermedim mi? Sen ise her defasında bir avuç toprakla verdiğim haberi ağzıma tıkadın. Sen
uyarımı duymak istemedin, ben ne yapayım?” demiş.

Bu hikâyedeki adamın tevekkül konusundaki hatalı tutumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gerekli ve yeterli önlemleri almaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
BU TESTİ İNDİR.