Paris barış konferansı nedir ? önemi ve maddeleri

Melih Gezegen
Temmuz 14, 2017
parisbariskonferansı

PARİS BARIŞ KONFERANSI (18 OCAK 1919)

Toplanış Sebebi: I.Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerin durumunu görüşmek, yapılacak olan barış anlaşmalarının maddelerini belirlemek.

Amaç: Osmanlı paylaşımını gözden geçirmek, Osmanlı paylaşımında değişiklikler yapmak.

– Konferansa, İngiltere, Fransa ve ABD başkanlığında toplam 32 devlet katıldı.

PARİS BARIŞ KONFERANSI MADDELERİ

– ABD Başkanı Wilson, 8 Ocak 1918’de kendi adı ile bilinen Wilson İlkeleri’ ni yayınladı.
– Bu 14 maddelik ilkeler, gizli anlaşmaları geçersiz kıldı.
– Bu ilkelere göre; İtilaf Devletleri yenilenlerden toprak ve tazminat alamayacak.
– Uluslar kendi kaderlerini kendileri belirleyecek.
– Milletler Cemiyeti kurulacak.

WİLSON İLKELERİ

– Wilson İlkeleri’ne göre; güçlü devletlerin güçsüz devletleri işgali kabul edilemezdi.
– İngiltere ve Fransa, bu görüşe çare olarak yeni bir kavram ortaya attılar.

MANDA VE HİMAYE

Mandacılık: Kendini yönetemeyecek olan devletleri belirli bir seviyeye gelene kadar yönetmektir.

Himaye : Ortadoğu veya Afrika’daki yer altı ve yer üstü kaynaklarını tükenene kadar sömürmektir.

Bunu da güçsüz ülkeleri himaye etme yani koruma bahanesiyle yapmaktır.

Olay: İngiltere, Paris Barış Konferansı’nda ,İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesini istedi.
Sebep: İngiltere, sömürgelerine giden yolda (Akdeniz’de) güçlü bir devletin olmasını istemedi.
Sonuç: Bu anlaşmazlıklardan dolayı, Osmanlı ile yapılacak olan barış anlaşması ertelendi.
–Paris Barış Konferansı’nda İtilaf Devletleri arasında ilk ayrılık başladı.

15 Mayıs 1919 İzmir’in İşgali

Paris Barış Konferansı – İtalya ile İtilaf Devletleri arasında ayrılık – İtilaf Devletleri tarafından İzmir’de Rumların çoğunluk oluşturduğunun kabulü – Yunanistan’ın İzmir’i işgali – Amiral Bristol Raporu

İstanbul Hükümeti’nin İşgal Karşısındaki Tutumu: Hükümet, işgaller karşısında askerlerine geri çekilin çağrısında bulundu.

İşgalin İlk Şehidi: HASAN TAHSİN‘dir.

İzmir’in İşgaline İlk Tepkiler

– Halk, gösteriler ve mitinglerle İzmir’in işgalini protesto etti.
– Fatih’te, Sultanahmet’te mitingler düzenlendi.
– Protestoların amacı, halkı bilinçlendirmek.

PARİS BARIŞ KONFERANSI SONUCU

– İtilaf Devletleri arasındaki ilk ayrılık Paris Barış Konferansı’nda başladı.
– İzmir, artık İtalya’ya değil Yunanistan’a verildi.
İzmir, 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar tarafından işgal edildi.
– İlk kurşunu sıkan Hasan Tahsin, şehit edildi.
– Türk halkı, mitinglerle İzmir’in işgalini protesto etti.
– Ülkede, yararlı ve zararlı cemiyetler kuruldu.

EBA’dan ALINTIDIR.

YKS Geri Sayım
24 Haziran 2018