LYS Edebiyat kısa şifreleri

Melih Gezegen
Temmuz 21, 2017
lysedebiyatşifre
BEŞ HECECİLER = FEHOY

Faruk Nafiz Çamlıbel
Enis Behiç Koryürek
Halit Fahri Ozansoy
Orhan Seyfi Orhon
Yusuf Ziya Oraç

YEDİ MEŞALECİLER = CeViZMi YeSeK

Cevdet Kudret Solok
Vasfi Mahir Kocatürk
Ziya Osman Saba
Muammer Lütfi
Yaşar Nabi Nayır
Sabri Esat Siyavuşgil
Kenan Hulusi

GARİPÇİLER(BİRİNCİ YENİLER) = OMO

Orhan Veli Kanık
Melih Cevdet Anday
Oktay Rıfat

MAVİCİLER = OFA

Orhan Duru
Ferit Edgü
Atilla İlhan

SERVET-İ FÜNUN = HATCEM

HAlit Ziya Uşaklıgil
T
evfik Fikret
CE
nap Şehabettin
M
ehmet Rauf

TANZİMAT EDEBİYATI 1. DÖNEM SANATÇILARI = AZA ŞiNAŞi
( Bütün PAŞALAR bu döneme aittir.. )Ahmet Vefik Paşa
Ziya Paşa
Ahmet Cevdet Paşa
Şinasi
Namık Kemal
Ahmet Mithat Efendi
Şemsettin Sami
SOYUTÇULAR(İKİNCİ YENİLER) = SECİT

Sezai Karakoç
Edip Cansever
Cemal Süreyya
İlhan Berk
Turgut Uyar

İLK İSLAMİYET DÖNEMİ
ÜRENLERİ = AKDeDe
A

tabetül Hakayık
Kutadgu Bilig
Divan-ı Lügatit Türk
Divanı Hikmet

İSLAMİYET DÖNEMİ ÖNCESİ ÜRENLERİ = SoSDöK

Sav
Sagu

Destan
Koşuk

TANZİMAT EDEBİYATI 2. DÖNEM SANATÇILARI = SANıRıM

Sami Paşazade Sezai
Abdülhak Hamit Tarhan
Nabizade Nazım
Recaizade Mahmut Ekrem
Muallim Naci

HALK EDEBİYATI
AŞIK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ = KaSVeD
K

oşma
Semai
Varsağı
Destan

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU = KOMiK

Karagöz
Orta oyunu
Meddah
Köy Seyirlik oyunu

TEKKE EDEBİYATI NAZİM BİÇİMLERİ ;

ÖYKÜLEME TEKNİGİ İLE ;

 

HİKMET, İLAHİ NEFES DEME’si yaparken ŞATHİYE ve DEVRİYE ona NUTUK çekti.

FECR-İ ATİ EDEBİYATI = FeCi YARA

Fuat Köprülü
Celal Sahir

Yakup Kadri Karaosmanoglu
Ahmet Haşim
Refik Halit Karay
Ali Canip Yöntem

 20.YÜZYIL BAGIMSIZ YAZARLAR = Yeni HAMAM

Yahya Kemal Beyatlı

Hüseyin Rahmi Gürpınar
Ahmet Haşim
Mehmet Akif Ersoy
Ahmet Rasim
Mehmet Emin Yurdakul

YKS Geri Sayım
24 Haziran 2018