İlk çağ uygarlıkları medeniyetleri özet konu anlatımı

Melih Gezegen
Ağustos 12, 2017
İLKÇAĞUYGARLIKLARI

ANADOLU MEDENİYETLERİ

HİTİTLER(ELİTLER) – (MÖ 1700 -MÖ 700)

-Hattuşas (Boğazköy) Merkezli Kurulmuştur.

-Ülkeyi başkomutan, başyarğıç ve başrahip yetkilerine sahip krallar yönetmiştir.

-“PANKUŞ” meclisi ve “TAVANANNA” unvanlı kraliçeler ülke yönetiminde etkili olmuştur.

-MÖ 1280’de Mısırlılarla yapılan Kadeş Ant. İmzalamışlardır. (Tarihteki ilk yazılı antlaşma)

-“ANAL” adı verilen yıllıklar tutarak tarih yazıcılığını başlatmışlardır.

FRİFYALILAR (MÖ 800 – MÖ 546)

-Gordion(POLATLI) merkezli olarak kurulmuştur.

-Musuki ve Dokumacılıkta gelişmişlerdir.

-Tarımı korumak için sert kanunlar yapmışlardır.

-“TAPETES” adı verilen halı ve kilim dokumacılığında gelişmişlerdir.

LİDYALILAR (MÖ 687 – MÖ 546)

-Ege bölgesinde sard merkezli kurulmuşlardır.

– Kral yolunu yapmış parayı icat etmişlerdir.(MÖ VII.yy)

-Lidyalılar ücretli askerlik sistemine dayalı ordular kurmuşlardır.

İYONYALILAR (MÖ XII. yüzyıl – MÖ VII. yüzyıl)

-İzmir çevresinde şehir devletleri olarak kurulmuştur.

– Krallar, oligarsik yönetimler son olarak ta demokratik hükümetler tarafından yönetilmişlerdir.

– Deniz ticaretinde gelişmişlerdir.

-Tales , Pisagor gibi bilim adamları yetişmiştir.

-İyon Nizami mimaride geliştirilen bir usluptur.

URARTULAR (MÖ 900 – MÖ 600)

– Tuşpa (Van) merkezli kurulmuştur.

-Tarım,hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlardır.

-Ölümden sonraki hayata (Ahiret) inanarak mezarları oda şeklinde yapmışlardır.

PERSLER (MÖ 900 – MÖ 600)

– Medleri yıkarak İran’da kurulmuşlardır.

-Anadolu’yu satraplıklara (eyaletlere) ayırarak yönetmişlerdir.

-Persler, satraplıkları yollarla birbirine bağlayarak ticareti geliştirmişlerdir.

– Tarihteki ilk posta teşkilatını kurmuşlardır.

İSKENDER İMPARATORLUĞU (MÖ 359 – MÖ 323)

-Büyük iskender ülkeyi Perslerde olduğu gibi satraplıklara (eyaletlere) ayırarak yönetmiştir.

-İskenderin ölümüyle imp. parçalanmıştır.

-Batı Anadolu’da kurulan BERGAMA KRALLIĞI döneminde Asklepion sağlık merkezi kurulmuş, Zeus Tapınağı yapılmış ve deriden parşömen kağıdı icat edilmiştir.

ROMA İMPARATORLUĞU

-İtalyadaki Latinler, İtalikler ve Etrüskler tarafından  kurulmuştur.

-Fenike Alfabesini ve Mısır Takvimini geliştirmişlerdir.

– Sınıf farklılıklarından doğan kavgaları önlemek için “On ik levha kanunları“nı yapmışlardır.

-Hristiyanlığı 313 Milano Fermanı ile serbest bırakmışlar, 381 de ise resmi din olarak kabul etmişlerdir.

-Kavimler Göçü sonrası 395’te  ikiye ayrılmışlardır.

MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ

SÜMERLER (MÖ 4000 – MÖ 2350)

– Şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

-“Ensi” veya “Patesi” unvanlı krallarca yönetilmişlerdir.

-Çivi yazısı’nı bularak Tarihi Devirleri başlatmışlardır.

-Tarihteki bilinen ilk yazılı kanunları yapmışlardır.

-Gılgamış, Tufan ve Yaratılış Destanları Sümerlere aittir.

AKADLAR (MÖ 2350 – MÖ 2100)

-Sami kökenlidirler.

-İlk düzenli ordu sistemini kurarak büyük imp. haline gelmişlerdir.

BABİLLER (MÖ 2100 – MÖ 539)

– Hammurabi , Sümer ve Asur kanunlarını geliştirerek kısas esasına dayalı kanunlar yapmışlardır.

-Babil Kulesi ve asma bahçeleri ünlüdür.

ASURLULAR (MÖ 2000 – MÖ 609)

-Nivona merkezli kurulmuşlardır.Krallıkla yönetilmişlerdir.

-Hititlere çivi yazısını öğreterek Anadolu’da tarihi devirleri başlatmışlardır.

DOĞU AKDENİZ MEDENİYETLERİ

FENİKELİLER

-Doğu karadeniz kıyılarında şehir devletleri olarak yaşamışlardır.

-Denizcilikte gelişmişlerdir.Ticari amaçlı koloniler kurmuştur.

-Bilinen ilk harf alfabesi (Fenike alfabesi) yapmışlardır.

İBRANİLER

-Bugünkü Filistinde Kurulmuşlardır.

-Tek tanrılı inanca sahiptirler. Kutsal kitapları Hz. Musa’ya gönderilen Tevrattır.

-Hz.Davud zamanında devlet kurmayı başarmışlardır.

-En önemli mimari eserleri Hz. Süleyman Mabedi’dir.

MISIR MEDENİYETİ

-Nil Nehri çevresinde kurulmuşlardır.

-Yönetimde İlah-Kral anlayışı egemen olmuştur.

-Tarım ve başlıca Hayvancılık geçim kaynaklarıdır.

-İlk Güneş yılı esaslı takvimi yapmışlardır.

-Matematik,Astronomi,Tıp ve Mumyacılıkta gelişmişlerdir.

-Kralları (Firavunlar) için Anıt mezarlar yapmışlardır.PRAMİT

-Hiyerogrif yazısını ve parerüs kağıdını icat etmişlerdir.

GİRİT ve MİKEN MEDENİYETLERİ

-Giritliler gemicilik, denizcilik, tarım ve ticarette geçinmişlerdir.

-Önemli sehirleri KNOSSOS’tur. Dorlar yıkmışlardır. Truvalılarla savaşmışlardır.

YUNAN MEDENİYETİ(MÖ 1200- MÖ 337)

-Bugünkü Yunanistan’da Dorlar tarafından kurumuştur.

Polis adı verilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

-Deniz Ticaretinde gelişmişlerdir.

-Tanrılar adına olimpiyatlar düzenlemişlerdir.

-Felsefe, Tıp, Tarih, Matematik, Geometri ve Astronomide gelişmişlerdir.

-Homerosun İlyada ve Odessa Destanları vardır.

-Sınıf farklılıklarından kaynaklanan çatışmaları önlemek için Dragon (Soyluları Korumuş), Solon (Sosyal Sınıfları Zenginlik Esasına Göre Belirlemiş) ve Kleistenes (Sınıf Farklılıklarını Kaldırmış) kanunlar yapmışlardır.

ÇİN MEDENİYETİ

-Kendilerine ait yazı ve alfabeleri vardır.

-Mürekkep, barut, pusula, kağıt ve matbaayı icat etmişlerdir.

-İpek yolu ticareti ve Orta Asya hakimiyeti nedeniyle Türklerle sürekli mücadele etmişlerdir.

HİNT MEDENİYETİ

-Hindistanda eşitsizliğe dayanan Kast sistemi vardır.

Kast Sistemi: Soylular ve askerler, Din adamları (Brahmanlar), sanatkarlar, tüccarlar ve köylüler, işçiler ve köleler olmak üzere 4 gruptan oluşmuştur.(Sınıflar arası geçiş yasaktır)

-Hindistanda : Budizm, Brahmanizm, Hinduizm, Hristiyanlık ve İslamiyet gibi dinler yayılmıştır.

YKS Geri Sayım
24 Haziran 2018