logo

1.
"Eski Yunan'da hastalar Tanrı Asklepios'a adanan tapınaklarda tedavi edilirdi. Bu tapınaklar dinî özelliklerinin yanı sıra kaplıca niteliği de taşımaktaydı. Yunan tıbbı ancak Hipokrat zamanında din etkisinden kurtulmuş ve mantığa dayalı tedavi yöntemlerini kullanmaya başlamıştır. Hipokrat zamanında vücut sıvılarının denge içinde olmasının sağlık için gerekli olduğuna, bu dengenin bozulması hâlinde hastalıkların ortaya çıktığına inanılırdı. Çoğunlukla banyo, yağlama, ovma ve kanatma gibi tedavi yöntemleri kullanılırdı."

 

Bu parça yapı, tema, dil ve anlatım bakımından hangi geleneğin devamıdır?
Doğru Cevap: "C" Öğretici metinler
Soru Açıklaması
2.
"Tüm dünyada bireysel, toplumsal ve ekonomik alanda yaşamakta olan değişim ve gelişmeler her alanda olduğu gibi eğitim alanında da büyük değişiklikleri zorunlu kılmıştır. Bu değişimler eğitime bakış açısında da önemli değişikliklere yol açarak öğrenme sürecinde öğrencilere bilgi aktarılmasına dayanan ezberci eğitim anlayışının geçerliliğini kaybetmesine yol açmıştır."

 

Bu parça yapı, tema, dil ve anlatım bakımından hangi geleneğin devamıdır?
Doğru Cevap: "B" Deneme
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün yazılış amacı değildir?
Doğru Cevap: "C" Tarih, bilim gibi dallara kaynaklık etmek
Soru Açıklaması
4.
"Kuşkularımızdan kuşku duyduğumuz şey gerçekmişçesine tetikte olmaktan yararlanmalı ancak bundan zarar da görmemeliyiz. İnsanın içinde kendiliğinden doğan kuşkular sinek vızıltısını andırır ama başkalarınca içimize sokulan, yapay yoldan beslenen, dedikodularla, fısıltılarla uyandırılan kuşkular çok can yakar. Gerçekte böyle bir kuşku ormanına düşen kimsenin yolunu bulabilmek için başvurabileceği en doğru şey kuşkulandığı kişiyle açıkça konuşmaktır. Böylece hem insan, gerçeğin iç yüzünü eskisinden daha iyi öğrenmiş olur hem de karşısındakinin kuşku uyandırabilecek davranışlardan bundan böyle sakınmasını sağlar."

 

 

Bir denemeden alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisi yazarın anlatımı için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Devrik cümlelere başvurmuş, yabancı sözcükleri sıklıkla kullanmıştır.
Soru Açıklaması
5.
"İyi derecede Fransızca bilen, Cumhurbaşkanlığı çevirmenliğinden emekli olan yazar, Türkçenin yabancı sözcüklerden arındırılması çabalarıyla tanındı, deneme ve eleştirileriyle öncü oldu. 'Söz Arasında', 'Okuruma Mektuplar', 'Sözden Söze' eserlerinden birkaçıdır."

 

Bu paragrafta tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nurullah Ataç
Soru Açıklaması
6.
I. Öğretici metinler ortaya çıktıkları dönemin sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal vb. ortamı konu edinir.

 

II. Öğretici metinler de sanatsal (kurmaca) metinler gibi bir geleneğe bağlıdır.

 

III. Öğretici metinlerde terimlere, kavram ve gözlemlere yer verilmez.

 

IV. Öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanıldığından varlık ve eşyalar nesnel olarak ifade edilir.

 

V. Öğretici metinlerde ana düşünce bir cümle olarak metinde doğrudan da yer alabilir, metnin tamamından da çıkarılabilir.

 

Numaralanmış öğretici metinlerle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
7.
"Doğu milletleri, ilkel kavimlerden hatta bazıalanlarda Batılılardan daha yüksek düzeye ulaşmışlardır fakat aynı aşamada yüzyıllarca kalmışlar, değişmemişler ve değişmek istememişler. Bundan dolayı Batı medeniyeti ile karşılaşınca sanki güzel bir tapınağın bir zelzele ile yıkılması gibi birdenbire çökmüşlerdir. Biz de diğer kavimler gibi belirli bir hayat biçimini ve medeniyet üslubunu benimsedikten sonra bunları tekrarlamaktan bıkmamışızdır."

 

Bu parçanın teması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Uygarlık ve onun yarattığı biçem
Soru Açıklaması
8.
"(I) Gecenin geç saatlerinde her şeyin sustuğu, havanın durulduğu anlarda, bir köşeye çekilip şiir okurum. (II) İçime dolan dizelerde, onların atan kalbini duyarım. (III) Bu duyuş, beni benden alır götürür. (IV) Kapalı pencereler ansızın açılır, uyuklayan perdeler uçuşmaya başlar; odaya ilkbahar meltemiyle birlikte taze bir ışık dolar. (V) Kendimi farklı hissederim."

Paragrafın bütünü dikkate alındığında numaralanmış cümlelerin hangilerinde varlıkları ifade eden gündelik hayata ait kelime ve kelime grubu kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "B" II ve IV.
Soru Açıklaması
9.
I. Batı'ya doğru... Gidiyoruz Batı'ya doğru. Bir kez çıkmışız yola, kimse durduramaz artık... (mizahi anlatım)

 

II. Yunanlardan, Romalılardan sonra Batı acunu bir Orta Çağ, bir uyanış, Yenileşme Çağı geçirmiş, (öğretici anlatım)

 

III. "Bizim etimiz, kemiğimiz başka mı? Doğa başka türlü mü yaratmış bizi?" derdim, (lirik anlatım)

 

IV. Doğulu bir kişi, Avrupa ülkelerinde ne yaparsa yapsın gene bir Doğuludur, tam bir Batılı gibi duyup bir Batılı gibi düşünemez, (tartış­macı anlatım)

 

V. Batı uygarlığı, yüzyılların ürünüdür; birdenbire doğuvermiş, açılıvermiş değildir, (duygusal anlatım)

 

Numaralanmış cümlelerden hangisinde parantez içindeki anlatım türü örneklenmemistir?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dö­nemi'nde yayımlanan dergilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Genç Kalemler
Soru Açıklaması
logo

11.
"Dilin tabii değişme ve özleşmeye gidişi, unutmayalım ki, ancak hepimizin el birliği ile çabuklaşabilir. Bir kişinin, beş kişinin isteği yetmez, topluluğun sevgisini, ilgisini bu konu üzerinde her zaman uyanık tutmak, her zaman daha yeni, daha taze ve daha öz olmaya çalışmak, asıl bize, biz yazıcılara düşen bir borçtur."

Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Metin yapı, tema, dil ve anlatım bakımından makale geleneğini sürdürmektedir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi makale yazarının başvurduğu yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hayal kurma
Soru Açıklaması
13.
"İki adayı geçtik. Ortalık iyiden iyiye karardı; biraz önümüzde, körfezin önünde iki ada var. İki kıyının ucu bu iki adayı bizim bayrağımızdaki ayın uçları gibi tutuyor. Birden uzakta, uzun bir yalıyı, bütün kıvrıkları, sırtları, kavisleri ile çizen ışıklar göründü; sanki bir donanma gecesine gidiyoruz... Yavaş yavaş körfeze sokuluyoruz. Solumuzda biri yayvan, biri dik, sivri iki dağ var. Bu iki karanlık dağın tepesinde bir geniş bir dar iki ışık tacı yanıyor."

 

Bir gezi yazısından alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Bilimsel dil
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerin hangisinde Türk edebiyatındaki "deneme" yazarları bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Suut Kemal Yetkin - Nurullah Ataç-Sabahattin Eyuboğlu
Soru Açıklaması
15.
"İnsanoğlu, düşünen bir varlıktır, yaradılışı gereği düşünmek ihtiyacını duyar. Ama pek sevmez düşünmeyi, korkar düşünmekten. Nasıl korkmasın? Düşünmek yorucu olmakla kalmaz, şaşırtıverir kişiyi, türlü şüphelere düşürür. Bir kez düşünmeye başladınız mı kolay kolay kesip atamazsınız. Yüzyıllar boyunca ortaya atılmış birbirine uymaz, birbirini çürütür bütün iddiaların doğru birer yanı vardır; hepside insanoğullarından birinin bir görgüsüne, bir gözlemine dayanır."

 

Bu parçanın bir makaleden alınmış olmaması­nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Düşüncelerin kanıtlanmaması
Soru Açıklaması
16.
I. Öksüz “Patik” beni anası bildi.

 

II. Göğsüme oturur, gır gır ederek gömleklerimin yakasını emerdi.

 

III. Bu yavru tekir öyle küçücüktü ki Zeynep onu bir çay fincanı içinde getirmişti bana.

 

IV. Yıllardır birlikte yaşadığım kediler arasında en çok “Patik”i sevdim.

 

Karışık olarak verilen numaralanmış cümleler metindeki dizilişlerine uygun olarak sıralandı­ ğında metnin yapısını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
Doğru Cevap: "E" IV, III, I, II.
Soru Açıklaması
17.
"—- amacı siyasi, kültürel, ekonomik konulan çok defa eleştirel bir bakış açısıyla anlatarak kamuoyunu yönlendirmektir. Kesin sonuçlara varılmadan güncel, canlı, ilgi çekici olmaya özen gösterilmelidir. Yazar, duygu ve düşüncelerini en başarılı şekilde yansıtarak okuyucu ile arasında bağ kurmalıdır."

 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Fıkranın
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Güncel bir olayı görüş ve düşüncelere bağlar.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi makale ile fıkra arasındaki farklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Makale düşünce yazısıdır; fıkra ise kişisel hayatı konu alan yazılardır.
Soru Açıklaması
20.
I. Ama şunu söylemeliyim ki kırk yaşındayken Cambridge'i ilk gördüğümde "Yirmi yaşındayken neden burada okuyamadım?" diye ah vah ettim.

 

II. Ama orada böyle bir özlem duymamıştım.

 

III. Geçmiş için hayıflanmak "Şunu neden yapamadım, bunu neden yapamadım." demek huyum değildir.

 

IV. Çünkü üniversitenin binalarının bulunduğu yerler güzeldi sadece.

 

V. Birkaç kez gittiğim Oxford da güzeldi.

 

Karışık olarak verilen numaralanmış cümleler metindeki dizilişlerine uygun olarak sıralandı­ğında metnin yapısını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
Doğru Cevap: "B" III, I, V, II, IV.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.