logo

1.
I. İlk başarılı örneklerini Ahmet Rasim vermiştir.

 

II. Çeşitli konularda yazılabilir.

 

III. Yayımlandıktan sonra etkisini yitirir.

 

IV. Güncel olaylar konusunu oluşturur.

 

Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra B) Deneme
C) Öykü D) Eleştiri
E) Anı
Doğru Cevap: "A" Fıkra
Soru Açıklaması
2.
"Şimdi Katedralin önündeyim. Meydan kalabalık. Tapınağı geriye çekilerek seyredebiliyorum. Bir ağırlık gibi çökmüş yere, sağlam, güçlü ve kararlı, Büyük kapının mermer kemerleri oylum oylum kabartmalarla... Azizler, şehitler, havariler; bunlar görmeden bakıyorlar dünyaya, varlıklarını unutmuşlar. Bir zaman dünyayı onlar unutmuşlardı, şimdi dünya onları unutmuş. Ağır ağır uzanıyor başları bir yerlere, göz kapakları düşünceli, ağır. Bir gülümseme yok bu yüzlerde, acı ve çile..."

 

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Gezi yazısı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Aziz Nesin - Pazar Konuşmaları
Soru Açıklaması
4.
"Bir gün babamın odasında telefonla oynarken gök gürültüsü gibi nal sesleri duyuldu. Hükümet Konağı'na dikey, iki yanında sıra sıra ağaçlı yoldan dörtnal at süren askerleri gördüm. İstiklal Mahkemesi geliyor, dediler. Birkaç gün sonra da suçluları cezalandırdılar. Onlar arasında Aynacı oğulları adıyla çevrede yapmadık kötülük bırakmayan ve Zile İsyam'na katı lanlar da vardı."

 

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?
Doğru Cevap: "B" Anı
Soru Açıklaması
5.
"Planlı devlet yönetimi yeni bir kavramsa da devlet yönetimi deyimi ta İlk Çağlara kadar dayanır. Eski Yunanca ve Latince'de politika sözcüğü hem yönetim hem de 'devlet = kent' anlamlarına gelir. O zamanın devletleri site sınırını pek aşmadığı için polis sözcüğü her iki kavramı birden anlatmaya yetiyordu ve o zamanki kentlerin, bugün hayranlıkla kalıntılarını seyrettiğimiz, kendilerine özgü bir planları vardı. Demek oluyor ki şehir kuruluşu ve belki de şehir hayatı ölçüleri içinde plan fikri büyük medeniyetlere yabancı değildir."

 

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?
Doğru Cevap: "C" Makale
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dö­nemi'nde çıkarılmış bir dergi değildir?
Doğru Cevap: "B" Aile ve Hafta
Soru Açıklaması
7.
"Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan, güncel, siyasal ve toplumsal sorunları ele alan, bunları ayrıntılara inmeden işleyen yazılara ..............denir."

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Fıkra
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki dergilerden hangileri Necip Fazıl Kısakürek tarafından çıkarılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Ağaç - Büyük Doğu
Soru Açıklaması
9.
"Tarihte ilk yazılı metinler Sümerlere aittir. Bu metinlerden, Asu adı verilen din adamlarının aynı zamanda hekimlik yaptığı, dua, büyü gibi yöntemlerin yanında şifalı bitkilerden yaptıkları ilaçları da kullandıkları anlaşılmaktadır. İlaçları krem şeklinde vücuda sürdükleri, buharını soluttukları, vücuda üfleyerek uyguladıkları anlaşılmaktadır. Babil Krallığı'nın meşhur kralı Hammurabi'nin kanunlarında tıbbi uygulamalara ait düzenlemeler de yer almaktadır."

 

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?
Doğru Cevap: "E" Makale
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki "dergiler ve kurucuları" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Meşale - Ahmet Kutsi Tecer
Soru Açıklaması
logo

11.
I. Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı kılar.

 

II. Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkıda bulunur.

 

III. İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olgular anlatılır.

 

IV. Olayların üzerinden uzun zaman geçtikten sonra yazılır.

 

Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Anı
Soru Açıklaması
12.
"İdeal öğretmen gerçekte var olmayan fakat her öğretmenin içinde ulaşılacak bir model olarak yaşayan ve onu kendisine çeken, benzetmeye çalışan bir öğretmendir. Zira o, gerçekte var olan öğretmeni her sabah erkenden uyandırır, ona okulunu, öğrencilerini, derslerini düşündürür, yapması gerekenleri dikte eder. Farkında olmasa 6. bile her öğretmenin içinde böyle ideal bir öğretmen vardır."

 

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
Doğru Cevap: "C" Deneme
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi makalenin bir özelliği değildir?
Doğru Cevap: "A" İlk makale Servetifünun Dönemi'nde yazılmış­tır.
Soru Açıklaması
14.
"Deneme türü XVI. yüzyılda Fransa'da ... 'Denemeler' adlı eserinin çıkışıyla yayılmaya başladı. İngiliz ... deneme türünün önemli bir temsilcisidir."

 

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Montaigne'nin - Bacon da
Soru Açıklaması
15.
"... belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne
denir."

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Makale
Soru Açıklaması
16.
"Bir yazarın herhangi bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini ayrıntılara
inmeden anlattığı gazete ve dergilerde yayımlanan kısa düşünce yazılarına..................denir."

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Fıkra
Soru Açıklaması
17.
"Güncel herhangi bir olayı yorumlayarak belli bir görüşe bağlayan kısa yazılardır. Ciddi ve eğlenceli olan bu yazılar genel bir başlık altında da yazılabilir. Türk edebiyatında ilk olarak gazeteyle birlikte görülmeye başlayan bu tür, gazetenin en canlı bölümünü meydana getirir, halkı ilgilendiren konuları işler."

 

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fıkra
Soru Açıklaması
18.
"Teselya Harbi'nden önce uşağımız bir Hüseyin vardı. Niş muhacirlerindendi... Hüseyin, cuma günleri beni ve kardeşimi Vardar boylarında gezintiye götürürdü. Genellikle gittiğimiz yer Vardar'ın karşı yakasında eski bir değirmendi. Bu değirmenin önünde Vardar gayet berrak olarak akardı. Yıkanmak isteyenler oraya gelir, yıkanırlardı. Bir nevi plajdı. Biz de saatlerce yıkanırdık. Sudan çıktıktan sonra tabanca ile nişan talimi yapardık."

 

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Anı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki eserlerden hangisi anı türünde yazılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Türk'ün Ateşle İmtihanı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki eserlerden hangisi anı türünde yazılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Tuna'dan Batı'ya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.