logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi denemenin bir özelli­ği değildir?
Doğru Cevap: "C" Bilimsel, kanıtlara yaslanan bir düz yazı biçimidir.
Soru Açıklaması
2.
"Dilimiz, konuşma dilimizden çok yazı dilimiz, yıllardan beri, yüzyılı aşkın bir zamandan beri durmadan değişiyor. Değişmesini, bir dileyen oldu, bir buyuran oldu, diye değil, değişmesi gerektiği için, değiştirmek zorunda olduğumuzuda içimizden duyduğumuz için değişiyor... Bu değişme, bir bakıyorsunuz hızlanıyor, çoğu kimseyi şaşırtacak, başlarını döndürücek kadar hızlanıyor; bir bakıyorsunuz ağırlaşıyor, artık duracak sanıyorsunuz. Ama durmuyor. Durdurmak kimsenin elinde değil; durdurabilsek çoktan durduracaktık."

 

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Deneme
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi "fıkra"nın bir özelliği değildir?
Doğru Cevap: "B" Gerçek yaşamdan, yaşanmışlıktan kaynaklanan yazılardır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi denemenin bir özelli­ği değildir?
Doğru Cevap: "D" Belgelere dayanır.
Soru Açıklaması
5.
"Nereden geldiği ve nasıl başladığı meçhul bir kürk modası, İstanbul'un hemen bütün kadın tabakalarına yayıldı. Bu moda, dedelerimizin, ninelerimizin bildiğimiz kürkünü çevirip sırta ge­çirmek, kurt veya goril gibi, iri cüsseli bir hayvana benzemek tuhaflığından ibarettir. Tırnaklarını uzatıp sivrilten ve vücudunu baştan başa tüylü göstermek isteyen kadın, belli ki insandan başka bir hayvana benzemek için uğraşıyor. Kadınlarda bu insan şeklinden uzaklaşma meylinin sebepleri ne olsa gerek?"

 

Ahmet Haşim'in 1928 yılında yazdığı bu yazı­nın türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fıkra
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi makalenin bir özelliği değildir?
Doğru Cevap: "A" Makale edebiyatımıza Cumhuriyet Dönemi'nde girmiştir.
Soru Açıklaması
7.
"Ben 1920 yılında Ankara'da doğdum. Bütün çocukluğum da bu kentte geçti. Atatürk benim doğduğum yıllarda Ankara'ya gelmişti. Atatürk'ü tanıdığımda sanıyorum yedi sekiz yaşlarında idim. İstasyondan Samanpazarı'na doğru çıkan yokuşun ortalarında, o zamanlar, Türkocağı denilen mermerden, görkemli bir yapı yükseliyordu.O günlerin Ankara'sında Atatürk, hemen hemen haftanın birkaç gününde gelir, bu yapının yükselişi ile ilgilenirdi. Evimiz Denizciler Caddesi'nde olduğundan, benim yaşımdaki çocuklar da gider,bu yapının kırık mermerlerinden birer parça alır, gazoz kapağı oynardık. Bu oyun, gazoz kapaklarını çemberin içine dizmek ve oradan mermerle çıkarmak biçimindeydi."

 

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Anı
Soru Açıklaması
8.
"Kültürü çok geniş, değerli bir dostum geçen gün bana diyordu ki: 'Artık benim için yeryüzünde bir tek eğlence kaldı: Okumak. Ne danstan ne toplanmalardan hiçbir şeyden bir duygu alamıyorum. İnsanlardan kaçan yabani bir mahluk oldum.' Bu duyuş, belki sinir bozukluğundan geliyor. Yalnız doğru bir tarafı var ki, o da bu dostumun her tatlı duyguya karşı taş gibi donuk ve soğuk kaldığı hâlde okumaktan kendini alamamasıdır. Demek ki kültürlü bir insan için, düşünen, anlayan, öğrenmek isteyen bir kimse için her eğlence geçebiliyor, hepsi sönüp gidiyor yalnız okumak kalıyor."

 

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
Doğru Cevap: "B" Fıkra
Soru Açıklaması
9.
"Sözümün akışını bozup güzel cümleler aramaktansa güzel cümleleri bozup sözümün akışına uydurmayı tercih ederim. Biz sözün ardından koşmamalıyız, söz bizim ardımızdan koşmalı, bize hizmet etmeli. Söylediğimiz şeyler sözlerimizi aşmalı ve dinleyenin kafasını öyle doldurmalı ki artık kelimeleri hatırlayamasın. İster kağıt üstünde olsun ister ağızda benim sevdiğim konuşma düpedüz, içten gelen, lezzetli, sihirli, sıkı ve kısa kesen bir konuşmadır. Güç olsun zararı yok ama sıkıcı olmasın; süsten, özentiden kaçsın; düzensiz, gelişigüzel ve korkmadan yürüsün."

 

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Deneme
Soru Açıklaması
10.
"Yazarın yaşamış olduğu olayları, edebî değer taşıyan bir dille ve öyküleme anlatım biçimi ile yazdığı yazılara... denir."

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Anı
Soru Açıklaması
logo

11.
I. Hatıra

 

II. Fıkra

 

III. Biyografi

 

IV. Mektup

 

V. Günlük

 

Numaralanmış metin türlerinden hangisi kişisel hayatı konu edinen yazılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
12.
I. Yazarın serbestçe seçtiği bir konu üzerinde kesin hükümlere varmadan, düşüncelerini anlattığı yazı türüdür.

 

II. Bir sanat eserini çeşitli yönleri ile tarafsız bir şekilde değerlendirmektir.

 

III. Tanınmış kişilerin yaşamını bütün yönleriyle inceleyerek okuyucuya bilgi vermeyi amaçlayan yazılardır.

 

IV. Gazete ve dergilerde yayımlanan, güncel, siyasi, toplumsal sorunların kanıtlama amacı duyulmadan yazılmasıdır.

 

Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden söz edilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Makale
Soru Açıklaması
13.
"Önce tepeden bir adalar kümesi görüyorsunuz. Sonra görkemi ile Stockholm beliriyor. Selma Lagerlöf'ün 'Deniz Üstünde Yüzen Ülke', turistik reklamların 'Kuzey'in Venedik'i' dedikleri kent. Bizi burada Uludağ havası gibi saydam, tertemiz bir gökyüzü karşıladı. Vakit akşamın onu idi. Her yan gündüz gibi aydınlık. Saat on bir oldu sokakta gazete okuyabiliyorsunuz. Hani 'İngiltere İmparatorluğunda güneş batmaz.' diye bir söz vardır ya, yaz aylarında İsveç'te de güneş kolay kolay batmıyor."

 

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Gezi Yazısı
Soru Açıklaması
14.
"Yeni ve eski çatışması hiçbir yerde, resimdeki kadar apaçık değildir. Öbür sanatlar bütün ilerici atılımlara rağmen her zamanki öz amaçlarından ayrılmamışlardır. Mimaride, müzikte, süsleme sanatlarında ve hatta şiirde yapılan yenilikler, nihayet bu sanatların sınırlarını genişletmek ve teknik alanlarını artırmakla kalmıştır. Oysa resimde daha köklü bir atılım olmuş ve yeni resim, eski değer ölçüleriyle açıklanamaz hâle gelmiştir. Bu devrim, resim tekniğinden çok resim anlayışını değiştirmiştir. Onun içindir ki hiçbir sanatçı bugün kendini kabul ettirmekte ressam kadar güçlük çekmemektedir."

 

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?
Doğru Cevap: "C" Deneme
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi deneme türüyle fıkra türünün benzer özellikleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Günübirlik gazete yazılarıdır.
Soru Açıklaması
16.
Gezi yazıları konu ve anlatım özellikleri bakı­mından aşağıdaki yazı türlerinden hangisine benzer?
Doğru Cevap: "D" Röportaj
Soru Açıklaması
17.
"İnsanları etkileyen konuşma ve yazıların; ele alınan konunun işlenişiyle, örneklerinin çeşitliliği ve farklı konularla kurulan ilişkilerle zenginleştiği görülür. Bütün bu özellikler birikimle ilgilidir. Kişisel birikim de sadece gözlem ve deneyimle kazanılmaz. Gördüğümüz filmler, dinlediğimiz müzikler, okuduğumuz kitaplar bizi farklı pek çok olay, durum ve sorunla karşılaştırır. Bunlar arasında kurduğumuz bağlantılar ve ilişkilerle dünyamız zenginleşir. Bir metnin okuyucuya kazandırdığı ve onun kişiliğinin gelişmesine katkıda bulunduğu özellikler de bu noktada ortaya çıkar."

 

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?
Doğru Cevap: "C" Deneme
Soru Açıklaması
18.
Fıkra türü güncel olması ve kanıtlara dayanmaması ile ..............ayrılır; güncel konulara yer vermesi ve gazetelerde köşe yazısı olarak kullanılmasıyla da .............. türünden farklı özellikler gösterir.

 

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Makaleden - Deneme
Soru Açıklaması
19.
I. Mektup

 

II. Anı

 

III. Biyografi

 

IV. Makale

 

V. Öykü

 

Numaralanmış yazı türlerinden hangisi gazete ve dergi yazısıdır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki edebî türlerin hangisinde olay örgüsü bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Makale
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.