logo

1.
Gözlemin romancı için yeterli olmadığını, gözleme deneyi de eklemek gerektiğini savunan sanatçı "Meyhane" adlı romanını yazarken madencilerin arasında, "Germinal" adlı romanını yazarken ise demiryolu işçilerinin arasında yaşamıştır. Yazarın yaşadığı yerde notlar tuttuğu ve kahramanı olacak insanlarla bizzat görüştüğü bilinmektedir.

Yukarıda tanıtılan sanatçı ve bağlı bulunduğu edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" E. Zola – Natüralizm
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" Eşyanın geometrik yapısını ön plana çıkaran akım empresyonizmdir.
Soru Açıklaması
3.
"Benim için önemli olan bilinç ve akıl değil, bilinçaltıdır. Eserlerimi oluştururken bilinç ortamından çıkıp hiçbir şey düşünmeden ve tasarlamadan yazmayı yöntem olarak benimsemiş bir şairim." diyen bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır?
Doğru Cevap: "E" Sürrealizm 
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerin hangisinde realizmin temsilcileri bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tolstoy – Dostoyevski – Stendhal
Soru Açıklaması
5.
Şair, dış dünyada gördüklerini değil; sezdiklerini anlatmalıdır. Bunun için kavramlar birtakım simgelerin arkasında gizlenerek verilmelidir. Çünkü şiir, anlamı herkese göre değişen kapalı bir anlatım üzerine kurulmalıdır.

Böyle düşünen bir sanatçı aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine bağlı olabilir?
Doğru Cevap: "B" Sembolizm
Soru Açıklaması
6.
Natüralizmle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sanatı toplum sorunlarının dile getirilmesinde araç olarak kullanır.
Soru Açıklaması
7.
Bu akımın sanatçıları dış dünyayı olduğu gibi değil, kendi hayallerinde çizdikleri izlenimleriyle anlatmışlardır. Bu nedenle de ortaya konan her sanat yapıtı, sanatçısının kişiliğini açıkça yansıtmıştır. Rimbaud ve Rilke bu akımın önemli temsilcilerindendir. Bu akım bazı yönleriyle sembolizme benzer.

Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Empresyonizm
Soru Açıklaması
8.
I. Boileau

II. Corneille

III. Moliere

IV. Racine

V. Goethe

Yukarıda sıralanan sanatçılardan hangisi bağlı bulunduğu edebiyat akımı yönüyle diğerlerinden ayrılır?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
9.
Sanatçı anlattıklarında gözlemlerine dayanmalı, bu nedenle insanı da içinde bulunduğu çevrenin özellikleriyle tanıtmalıdır. Kendi duygu ve düşüncelerini gizlediği eserlerinde, dili zorlamadan, açık ve anlaşılır bir şekilde kullanmalıdır.

Bu görüş aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisiyle en çok ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Realizm
Soru Açıklaması
10.
I. Yunan ve Latin edebiyatları yerine yerel ve ulusal unsurlar öne çıkarılmıştır.

II. Duygulara, düşlere ve tutkulara geniş yer verilmiştir.

III. Tiyatroda "üç birlik" kuralı yıkılmış ve "dram" türü doğmuştur.

IV. Dil özgürleşmiş, dilin anlatım olanakları artmıştır.

V. Her şeyden önce gözleme önem verilmiştir.

Yukarıdaki yargılardan hangisi, romantizm akımının özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" La Fontaine, Fransız tragedyasının en önemli isimlerinden biridir.
Soru Açıklaması
12.
Şiiri insan mantığının dışında kalan ve bilinçaltının derinliklerinde yatan bir cevher olarak gören sanatçı, "Dindarlık Tepesi, Manyetik Alanlar" gibi eserlerinde dış dünyayı rüyaya benzeyen bir hal içerisinde yansıtmıştır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı ve bağlı bulunduğu edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" A.Brethon – Sürrealizm
Soru Açıklaması
13.
—- de görülen insan tipi, klasisizmdeki gibi soyut değildir. Aksine çevresiyle, fiziğiyle belli biridir. Ancak kişiler tek yönlüdür. Yani ya hep iyi ya hep kötüdür. Ayrıca yazar; eserde duygularını, sevinçlerini, üzüntülerini gizlemez.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Romantizm
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisinde romantik sanatçılar bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Goethe – J. J. Rousseau – Victor Hugo
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi egzistansiyalizmin önemli bir temsilcisidir?
Doğru Cevap: "D" J. Paul Sartre
Soru Açıklaması
16.
Kişiyi aklın tutsaklığından kurtarmayı amaçlayan bir edebiyat akımıdır. Bunlara göre geçmişin değeri yoktur. Daha doğrusu hiçbir şeyin anlamı yoktur, ismini bile bir sözlükten rastgele seçtikleri bir sözcükle oluşturmuşlardır. Sanatı dil, ölçü, uyak, biçim, anlam kaygılarından kurtarmak, bilinen anlamlar ve alışılmış kurallar dışında bir düzen oluşturmak gerektiğini savunan sanatçılar tarafından kurulmuştur.

Bu parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "A" Dadaizm
Soru Açıklaması
17.
Şair Andre Breton'a göre bu akım bilinç ile bilinç dışını birleştiren bir yoldur. Breton'un yanı sıra Luis Aragon ve Benjamen Peret otomatik yazı yöntemleri üzerinde deneyler yaptılar. Kendi deyimleriyle, "gerçeküstü dünyanın düşsel imgelerini geliştirmeye" başladılar.

Bu parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sürrealizm
Soru Açıklaması
18.
Onlar gerçekleri olduğu gibi yansıtır. Sanatçılar eserlerine duygularını katmaz, nesnel davranır. Sanatçının gözlemciliği bir bilim adamını andırsa da bu bilim adamının laboratuarda görev yapmadığı açıktır. Onlar sanatçıya deney sorumluluğu yüklememiştir.

Bu sözler aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin edebi anlayışını yansıtır?
Doğru Cevap: "E" Natüralizm
Soru Açıklaması
19.
Roman dediğin, uzun bir yol üzerinde gezdirilen aynadır. Yani, gerçekler olduğu gibi yansıtılmalıdır esere.

Bu sözü söyleyen bir sanatçı aşağıdaki edebi akımlardan hangisinden etkilenmiş olabilir?
Doğru Cevap: "D" Realizm
Soru Açıklaması
20.
I. İnsan ve toplumla ilgili olayları, bilimsel determinizm yöntemiyle inceler.

II. İnsan davranışlarını, soyaçekimden gelen içgüdü özelikleriyle açıklar.

III. "Sanat toplum içindir." ilkesini benimser.

IV. Yazar; eserlerinde kişiliğini gizlemez, kendini tüm yönleriyle hissettirir.

V. Toplumdan dışlanmış tipler, işçiler, en çok işledikleri kişilerdir.

Yukarıdakilerden hangisi natüralizmin bir özelliği değildir?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.