logo

1.
Aşağıdakilerden hangisinin dağılımı ile fay hatlarının uzanışları birbiriyle örtüşmez
Doğru Cevap: "D" Taşkömürü Havzaları
Soru Açıklaması
2.
Mağmanın yer kabuğunun derinliklerinde kalması ve ağır ağır soğumasıyla iç püskürük kayaçlar oluşur.Aşağıdakilerden hangisi iç püskürük kayaçlara örnek verilemez ?
Doğru Cevap: "B" Taş Kömürü
Soru Açıklaması
3.
Denizli (Pamukkale) çevresinde traverterlerin oluşturduğu alanlarda görülen kayaç türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Kimyasal Tortul
Soru Açıklaması
4.
- Taşlarda soğuma yavaş olduğundan çok sert ve iri taneli dir.

 

- Türkiyede Akdeniz Bölgesinin kayaç tipidir.

 

-Yüksek sıcaklık ve basınç etkisiyle taşların mineral yapılarının değişmesiyle oluşur.

 

- Kumlu ve killi arazilerde yamaçların sel suları ile aşırı derecede yarılıp parçalanmasıyla oluşur.

 

Buna göre verilen bilgilerden hangisinin karşılığı aşağıda verilmemiştir ?

 
Doğru Cevap: "B" Kırıntılı Tortul Kayaç
Soru Açıklaması
5.
Peri bacalarının oluştuğu bir alanda aşağıdaki kayaç türlerinden hangisinin görülme olasılığı daha fazladır ?
Doğru Cevap: "E" Andezit
Soru Açıklaması
6.
Bitki ve hayvan kalıntılarının bataklıklarda havasız ortamda basınç altında değişmesi sonucunda organik tortullar oluşur.

 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi organik kayaçlardan biri değildir ?
Doğru Cevap: "D" Mermer
Soru Açıklaması
7.
Granit kayasının yüksek ısı ve basınç altında kalmasıyla aşağıdaki kayaçlardan hangisi oluşur ?
Doğru Cevap: "E" Gnays
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki kayaçların hangisi kimyasal tortullanma sonucu oluşmamıştır ?
Doğru Cevap: "C" Peribacası
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır ?
Doğru Cevap: "D" Kömür
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki kayaç türlerinin hangisinin yaygın olduğu yörelerde volkanik alanlara rastlanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Bazalt
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki seçeneklerde verilen dağlardan hangisi volkanik oluşumlu değildir?
Doğru Cevap: "B" Bozdağlar
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisinde sıcak su kaynaklarının daha az olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Kanada
Soru Açıklaması
13.
Karaları meydana getiren ve aynı zamanda Okyanusların altında devam eden yer kabuğu parçaları olan levhalar manto üzerinde hareket ederler.

 

Aşağıdakilerden hangisi, levhaların haraketi sonucu oluşan olaylardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Karstik arazilerin oluşması
Soru Açıklaması
14.
Dünya sıcak su kaynakları ile dünya fay haritası incelendiğinde fay hatları ile sıcak su kaynaklarının dağlışının birbirine paralellik gösterdiği görülmektedir.

 

Böyle bir harita incelenirse aşağıda verilen yerlerden hangisinde sıcak su kaynaklarına daha az rastlanacağı söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" İngiltere, Norveç ve İsveç'te
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi levha hareketleri ile meydana gelen oluşumlardan biri değildir ?
Doğru Cevap: "A" İklimlerin farklılaşması
Soru Açıklaması
16.
Yerkabuğunu oluşturan ana levhalardan hangisinin, Büyük Okyanus'la bağlantısı yoktur ?
Doğru Cevap: "C" Afrika
Soru Açıklaması
17.
Yüzmesi olanaksız olan bir sürüngenin kalıntıları, yapılan araştırmalar sonucu Güney Amerika ve Afrika kıtasında bulunmuştur.

 

Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
Doğru Cevap: "D" Kıtaların hareket ettiğinin
Soru Açıklaması
18.
Eski kıta çekirdeklerinin bulunduğu alanlarda deprem olasığı azdır.

Aşağıdakilerden hangisi eski kıta çekirdeği değildir?
Doğru Cevap: "C" Filipinler
Soru Açıklaması
19.
Mağma üzerinde yüzer durumda olan yer kabuğunun dengeyi sağlamak için yükselip alçalmasına Epirojenez, bu dengeye ise İzostasik denge denir.

 

Aşağıdakilerden hangisi izostasik dengenin bozulmasında etkili olan faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Ekolojik Değişim
Soru Açıklaması
20.
Yer kabuğunu oluşturan levhalar, mağmanın üzerinde yüzer durumda olup sürekli haraket eder.

 

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda belirtilen olayın sonuçlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Akarsuların yataklarını aşındırarak alçatması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.