logo

1.
Bitkilerin yapısındaki karbon bitkilerle beslenen hayvanlara ve besin zinciri yoluyla diğer
canlıların atıklarıyla ve fosilleriyle toprağa karışır. Organik maddelerin parçalanması sonucu
serbest kalan karbondioksit çevirme yeniden girer.

 

Yukarıda belirtilen döngü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Karbon döngüsü
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi tropikal yağmur ormanlarının görüldüğü bölgeler arasındadır ?
Doğru Cevap: "C" Amazon havzası
Soru Açıklaması
3.
I. Tundra

 

II.Bozkır

 

III. Savan

 

IV. Dağ çayırları

 

Yukarıda verilen otsu bitkilerden  hangileri yaz mevsiminde kurur ?
Doğru Cevap: "A" Yanlız II
Soru Açıklaması
4.
Deniz suyunun sıcak olduğu yerlerde su içerisindeki oksijen miktarı azaldığı için balık miktar da azalmaktadır.

Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinde balık miktarının en fazla olması gerekir?
Doğru Cevap: "C" Norveç kıyıları
Soru Açıklaması
5.
Bir ekosistemde, Güneş'ten gelen enerjinin çeşitli yollarla ısı ve kimyasal enerjiye dönüşmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Enerji akışı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Savan biyomunun görüldüğü ülkelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Kanada
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki biyomlardan hangisinde bitki ve hayvan çeşitliliği en fazladır ?
Doğru Cevap: "D" Tropikal Yağmur Ormanları
Soru Açıklaması
8.
Yeryüzünde fay hatlarının dağılışı ile aşağıdakilerden hangisi arasında paralelik vardır ?
Doğru Cevap: "E" Karstik kaynaklar
Soru Açıklaması
9.
Maki doğal bitki örtüsü içinde yer alan türler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 
Doğru Cevap: "B" Zeytin, zakkum, defne
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi doğal bitki örtüsü üzerinde tehlike yaratan durumlardan değildir ?
Doğru Cevap: "E" Eğimli yamaçlarda ağaçlardırma yapılması
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi klimatolojik karakterli ekstrem olaylar arasında gösterilemez ?
Doğru Cevap: "C" Tsunami
Soru Açıklaması
12.
Ülkenin kıyı bölgeleri taşkınlara karşı doğal ve yapay birimlerden oluşan kıyı koruma sistemi ile korunmaktadır. Kıyıların büyük bir bölümünün deniz seviyesinin altında olmasından dolayı, kıyı alanındaki yerleşmeler barajlar ve setler sayesinde dünyadaki en kapsamlı kıyı koruma sistemiyle korunmaktadır.

 

Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" Hollanda
Soru Açıklaması
13.
Tropikal alçak basınçların etkisiyle oluşan, tropikal fırtınalar sonucunda büyük bir enerji açığa çıkar. Can ve mal kaybına yol açan bu fırtınalar, yılın belli dönemlerinde belli bölgelerde ortaya çıkar.

 

Aşağıdakilerden hangisi tropikal fırtınaların yol açtığı sonuçlardan biri değildir ?
Doğru Cevap: "D" Tsunami
Soru Açıklaması
14.
Manş Denizi'nin altından geçişi sağlayan Manş Tüneli 6 Mayıs 1994 tarihinde açıldı. Yeryüzünün en uzun su altı tüneli, deniz yüzeyinin 91 m altında inşa edilmiştir. Tünel yaklaşık 30 m mesafe bulunan iki demir yol tüneli ile bunları birbirine bağlayan servis tünellerinden oluşmuştur.Yukarıdaki özellikleri veilen Manş Tüneli,I. NorveçII. FransaIII. İspanyaIV. İngiltereülkelerinden hangilerini birbirine bağlayan en önemli demir yolu geçiş alanıdır? 
Doğru Cevap: "E" II ve IV
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi jeolojik ve jeomorfolojik karakterli ekstrem olaylardan değildir ?
Doğru Cevap: "D" Kuraklık
Soru Açıklaması
16.
Hidrolojik karakterli ekstrem olaylardan olan, kuraklığın etkileri doğrudan yada dolaylı olabilir.

 

Aşağıdakilerden hangisi kuraklığa bağlı olarak oluşan olaylardan biri değildir ?
Doğru Cevap: "D" Kütle hareketlerinde artma
Soru Açıklaması
17.
I. Fay oluşumu

 

II.Krater oluşumu

 

III.Zemin sıvılaşması

 

IV.Kül ve gaz yayılması

 

Yukardakilerden hangisi deprem sonucunda meydana gelen olaylardan değildir ?
Doğru Cevap: "E" II ve IV
Soru Açıklaması
18.
Yurdumuzun güney ve güneydoğu yörelerinde yaz mevsiminde zaman zaman ekstrem sıcaklıklar yaşanmaktadır.

 

Bu yörelerde ekstrem sıcaklıkların yaşanmasına neden olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karasal tropikal hava kütleleri
Soru Açıklaması
19.
Küresel ısınma sonucu meydana gelen kuraklık Türkiye'yi de etkilemeye başlamıştır. Bir çok göl ya tamamen yada kısmen kurumuştur.

 

Türkiye'nin iklim koşulları nedeniye aşağıdaki bölgelerden hangisinin kuraklıktan en az etkilenmesi beklenir ?
Doğru Cevap: "E" Karadeniz
Soru Açıklaması
20.
Günümüzde tarımsal su talebi, büyük ölçekli sulama projelerinin yapılmasını gerekli kılmaktadır. Buna bağlı olarak insanların doğaya müdahalesi de büyük çaplı olmaktadır.

 

Türkiye'de aşağıdaki projelerden hangisinde doğaya müdahale daha büyük çaplı olmuştur ?
Doğru Cevap: "B" Güneydoğu Anadolu Projesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.