logo

1.
Aşağıda verilen biyom ve bitki örtüsü eşleşmelerinden hangisi yanlıştır.?
Doğru Cevap: "E" Step - Yıl boyunca yeşil kalan ağaçlar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ot formasyonu içerisinde olan türlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Psödomaki
Soru Açıklaması
3.
Tundra biyomunda aşağıdaki hayvan türlerinden hangisinin yaşaması beklenemez?
Doğru Cevap: "C" Şempanze
Soru Açıklaması
4.
Okyanuslarda diplerde yaşayan canlılar aşağıdaklerden hangisine uyum sağlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Işıksız Ortama
Soru Açıklaması
5.
Çöllerdeki bitkiler köklerini çok derinler salarak yer suyu ile beslenir.

Bu bilgi bitkinin hangi özelliği ile ilgilidir ?
Doğru Cevap: "A" Adaptasyon
Soru Açıklaması
6.
Kutup biyomunun bitkilerin yaşamı için elverişsiz koşullara sahip olması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir ?
Doğru Cevap: "C" Kar ve buzla kaplı olmasıyla
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi ekosistemdeki işleyişi olumsuz yönde değiştiren durumlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Eğimli yamaçların ağaçlandırılması
Soru Açıklaması
8.
I. Yıldırım sonucunda azotun oksijen ile birleşmesi

II. Volkanik faaliyetlere bağlı olarak azotun nitratlara dönüşmesi

III. Topraktaki bazı bakterilerin tarafından azotun toprağa bağlanması

IV. Ultraviyole ışınların etkisiyle oksijenin ozona dönüşmesi

Yukardaki bilgilerden hangilerinin gerçekleşmesi ile bitkiler azotu kullanabilir hale gelir ?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
Bozkırlar ilkbahar yağışlarıyla yeşerip yazın kuruyan, geven, deve dikeni, yavşan otu, üzerlik gibi otsu türlerden oluşan bitki örtüsüdür.

Bu bitki örtüsüne aşağıdakilerden hangisinde rastlanmaz ?
Doğru Cevap: "B" Amazon Havzası
Soru Açıklaması
10.
Hidrolik çevrim ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yoğunlaşma sadece buharlaşmanın olduğu yerde gerçekleşebilir.
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda atmosferdeki azot toprağa geçer ?
Doğru Cevap: "A" Yıldırım düşmesi
Soru Açıklaması
12.
Bitki örtüsünün Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe geniş, karma ve iğne yapraklı bitkiler halinde kuşaklara ayrılması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Enlem
Soru Açıklaması
13.
İç Anadolu Bölgesi'nde bozkırlar arasında yer yer orman topluluklarına rastlanır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlamada kullanılabilir ?
Doğru Cevap: "C" Ormanların büyük ölçüde tahrip edildiğini
Soru Açıklaması
14.
Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakasının bulunması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir ?
Doğru Cevap: "B" Vücut ısılarının korunmasıyla
Soru Açıklaması
15.
Bitkilerin yıl boyunca yeşil kaldığı , yapraklarını dökmediği ve geniş yaparaklı ormanların bulunduğu biyom alanı aşadakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ekvator Bölgesi
Soru Açıklaması
16.
Aşadakilerden hangisi tayga ve  boreal ormanlarının özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Akdeniz kıyısındaki dağ yamaçlarında görülür.
Soru Açıklaması
17.
Muson iklim bölgesinde ;

I.Orman yangılarının olması,

II. Tarım alanı açmak amaçlı ağaçların kesilmesi,

III. Ağaçlandırma çalışmaları,

IV.Yerleşim alanlarının büyümesi,

durumularından hangilerinin gerçekleşmesi hayvanların doğal yaşam alanını sınırlandırmaktadır ?

 
Doğru Cevap: "D" I,II ve IV
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki tabloda bazı biyomlar ve bu biyomlarda yaşayan bazı hayvanlar eşleştirilmiştir.

Biyom Alanı                                           Hayvanlar

I.Savan                                                  Zebra, Zürafa

II.Tayga                                                Orangutan, Fil

III.Çöl                                                    Deve, Akbaba

IV.Tundra                                             Ren geyiği, Tilki

V.Kutuplar                                             Kutup ayısı, Penguen

Bu tabloda hangi biyom alanı karşısındaki hayvan türleri ile yanlış eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
19.
Canlılar ihtiyaç duydukları maddelerin yaşadıkları ortamlardan alır, kullanır ve bir şekilde ortama geri verirler. Sürekli olarak devirler yapıp yenilenerek canlılar tarafından tekrar kullanılır.

Yukarıdaki paragraf aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır?
Doğru Cevap: "B" Madde Döngüsü
Soru Açıklaması
20.
Güney Amerika kıtasındaki bazı hayvan ve bitki türleri Afrika kıtası ile benzerlik gösterir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlamada kullanılabilir?
Doğru Cevap: "C" Levha hareketlerinin biyom alanlarını değiştirdiğini
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.