17.yy islahatları kısaca tarih ders notları

Melih Gezegen
Eylül 12, 2017
17yyislahatları

XVII. (17)YÜZYIL ISLAHATLARI

XVII. YY. ISLAHATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

-Sorunların temeline inilememiştir.
-Yenilikler yüzeysel kalmıştır.
-Çıkarları zedelenenler ıslahatları engelledi.
-Islahatlar kişilere bağlı kaldı.
-Avrupa örnek alınmadı.
-Osmanlı kendini Avrupa’da üstün gördü.

FAYDASI
-Osmanlı’nın yıkılması gecikti.

ISLAHATIN NEDENLERİ
-Otoriteyi güçlendirmek.
-Toprak kayıplarını önlemek.
-Saygınlığımızı arttırmak.
-Yenilgileri önlemek.

XVII. YÜZYIL ISLAHATÇILARI

I. AHMET
-Ekber ve Erşat sistemi getirildi. (En akıllı ve en büyük) (Taht kavgalarını önlemek)
-Sancak sistemi kaldırılarak yerine kafes sistemi getirildi. (İsyanları önlemek) (Yeteneksiz insanlar başa geçti)(Şehzadelerin eğitim sistemi değişti)

KUYUCU MURAT PAŞA
-İsyanları şiddet kullanarak bastırdı.
-İsyancılar kuyulara atılarak öldürüldü.

II. OSMAN (GENÇ)
-Sarayla halk arasındaki kopukluğu önlemek istedi.
-Saray dışından Şeyhülislamın kızı ile evlendi.(Haremin otoritesi biter)
-Şeyhülislamın yetkileri kısıtlandı.
-Yeniçeri Ocağını kaldırmak istedi.
-Yeniçerilerin isyanı sonucu öldürüldü.

IV. MURAT
-Saray kadınlarını yönetimden uzaklaştırdı.(Otoriteyi arttırmak)
-Yeniçerileri itaat altına aldı.
-Sigara ve içki yasaklandı.
-Kumarhane ve meyhaneler kapatıldı.
-İsyanları şiddetle bastırdı.
-Koçi Bey’e duraklamanın nedenlerini açıklayan bir rapor hazırlattı.(Kötü gidişin nedenlerinin temeline inmek)

KEMANKEŞ KARA MUSTAFA PAŞA
-Maliyeyi düzeltti.
-Bütçeyi denkleştirip aylıkların düzenli ödenmesini sağladı.
-Enflasyon düştü.
-Dış güvenlik konularında başarılı oldu.

IV. MEHMET (7 yaşında)
-Annesi Turhan Sulatan, Tarhuncu’dan sadrazam olmasını istedi.

TARHUNCU AHMET PAŞA
-İlk kez bütçe hazırlandı.
-Saray masraflarında kısıntı yaptı.
-Peşin para (iltizam) aldı.
-Çıkarları zedelenenler tarafından öldürüldü.

KÖPRÜLÜLER DÖNEMİ

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA(1575-1661)
-Turan Sultan, Köprülü Mehmet paşa’dan sadrazam olmasını istedi.
-Köprülü bazı şartlar öne sürerek teklifi kabul etti.
-Saray işlerine kimse karışmayacak.
-Her istediğim yapılacak.
-İstediğimi göreve alırım, istediğimi görevden atarım.
-Hakkımda bir şikayet olursa beni dinlemeden idam etmeyin.
-Rahat çalışabileceği bir ortam oluşturmak
-İsyanlar önlendi.
-Şiddet kullanarak otorite sağlandı.
-Erdel Beyi’nin isyanı bastırıldı.
-Ulemanın yönetime karışması engellendi.
-Maliye düzeltildi.
-Çanakkale’yi Venedik kuşatmasından kurtardı.

KÖPRÜLÜ FAZIL AHMET PAŞA(1635-1676)
-Girit alındı.(25 yılda ,Donanma zayıf)
-Avusturya’yı yendi ve Vasvar Antlaşması yapıldı.
-Lehistan’ı yendi.
-Bucaş antlaşması imzalandı.
-Podolya ve Ukrayna ele geçirildi.(Batı’da en geniş sınırlara ulaşıldı)(Duraklama döneminde Yükselme Devri)
-Topçu sınıfı yenilendi.

MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA
-Rusya’ya sefer yaparak Çerhiz Kalesini aldı.
-II. Viyana kuşatmasında yenilerek idam edildi.
-Amcazade Mustafa Paşa Karlofça antlaşmasını imzaladı

YKS Geri Sayım
24 Haziran 2018